เสื้อผ้าคนอ้วน เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ เดรสไซส์ใหญ่ ชุดราตรีไซส์ใหญ่

เซ็กซี่ซีทรูไซส์ใหญ่ ชุดกี่เพ้าไซส์ใหญ่

เสื้อผ้าคนอวบ เสื้อผ้าคนอ้วนสไตล์เกาหลี เสื้อผ้าคนอ้วนราคาถูก

เสื้อผ้าคนอ้วนน่ารัก เดรสทำงานไซส์ใหญ่ ชุดนอนไซส์ใหญ่ ชุดว่ายน้ำไซส์ใหญ่ 

 

ไม่มีหน้าร้าน ขายเฉพาะ online อย่างเดียวจ้า
ซื้อ 10 ชิ้นขึ้นไป (ต่อ 1 ออเดอร์) ลด 50 บาทต่อชิ้น
ค่าจัดส่ง EMS 50 บาท ต่อครั้ง
จัดส่งในวันถัดไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์
กรุงเทพและปริมณฑล ระยะเวลาในการจัดส่งของไปรษณีย์ 1-2 วัน
ต่างจังหวัด ระยะเวลาในการจัดส่งของไปรษณีย์ 2-3 วัน


ช่องทางการสั่งซื้อนอกเหนือจากหยิบลงตะกร้าสินค้า

                   bigzommer           /bigzommer           bigzommer@gmail.com

เตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
   1. รหัสสินค้า       2. สี           3. ไซส์

 

ร้าน BigZommer.com "จดทะเบียนพาณิชย์" แล้ว
เพิ่มความมั่นใจให้คุณลูกค้า ^_^

ร้านมีสินค้าจริง ส่งจริง สั่งแล้วได้ของแน่นอน

สอบถามหรือสั่งซื้อ

email: bigzommer@gmail.com
line id: bigzommer
fanpage inbox: 
www.facebook.com/messages/bigzommer
 
 
Update รายชื่อจัดส่งประจำวันค่ะ

27/2/2015
คุณปฐมา อาวุธสุโต / คุณสุพัตรา สารจันทร์ / คุณพิมพ์รวี ดอกตันยง / คุณกัณฑิมา อธิเวสส์ 

26/2/2015
คุณฟลุ๊ค / คุณพงศ์สุดา ศิวะเดชา

25/2/2015
คุณสุภาพร ฉลาดเลิศ / คุณอารีย์รัตน์ กิตติภรณ์กุล / คุณมนสิชา อินทร์ขาว / คุณภัณฑิรา โชติดิลก /
คุณวรรณศิริ แซ่อ๋อง

24/2/2015
คุณปิยพร แซ่อึ่ง / คุณพันธุ์ทิพย์ เตชะวงค์ / คุณกานต์สินี ศุทธวัฒน์พงษ์ / คุณธีรารัตน์ ขุนแฉล้ม /
คุณปวริศา สาหร่ายทอง

23/2/2015
คุณกิตติภาภรณ์ แพทย์รัตน์ / คุณพัสวนันต์ ศรีสำราญ / คุณณัฐจิตกานต์ โลหะนำเจริญ / คุณธุมวดี ชุ่มอักษร /
คุณเมธินี บุตรน้ำเพชร / คุณศรัญญา มงคลบวร / คุณรัตนาภรณ์ โกติรัมย์ / คุณธนัฎฐา อภิรักษ์ลี้พล /
คุณสุภาพร พรหมพินิจ / คุณกีรตยา อินทรักษา

20/2/2015
คุณศรีวัลลภา อนันทวรรณ / คุณวิชุตา หมีเงิน / คุณนฤมล คล้ายแก้ว / คุณอุชุกร ชุมนุมมณี / คุณวีนา ทั่งทอง

18/2/2015
คุณรุจรา ไทรทอง / คุณStacy Lim / คุณสุดารัตน์ ศรีเพชร / คุณวรินทร์ภัค คัมภีร์ปัญญาโชติ / คุณนันทวัน ศรีเทพย์ / คุณสุขศิริ พยัคฆ์เกษม / คุณไพลิน อินทบาล

17/2/2015
คุณจรรยา เพ็ญกลาง / พันโทหญิงสุดาสวรรค์ เชาวน์เกษม / คุณดวงพร ศาลติกุลนุการ / คุณชโลธร นามมั่น /
คุณนันทวัน นวลนาค / คุณรัศมิ์เกล้า สืบทรัพย์

16/2/2015
คุณอุษา อุ่นศรี / คุณยุกตะนันท์ พลหงษ์ / คุณณภาภัช กิตติพยัคฆ์ /คุณวรรณกร แซ่โล้ / คุณรชนิรมณ์ ระวีเผ่าพงษ์ /
คุณวิภาดา นาเจริญ / คุณวารุณี ภัทรกิจวานิช / คุณพร / คุณพัทธ์สกร แซ่เล้า / คุณภาวิณี เจริญสุข / คุณเมทินี ท่าจีน / คุณสุรภา เชาวันดี / คุณอุทุมพร แพงเจริญ / คุณกรกฎ ทองบริบูรณ์ / คุณThanaree / คุณจุฑาทิพย์ ทองปิด /
คุณวิภาวัลย์ นพรัตน์ / คุณมู๋นก จุฑารัตน์ / คุณไพลิน อินทบาล / คุณรัชดา สุทธิประภา 

13/2/2015
คุณPalmira Youruangdet / คุณเอื้อมพร อินทะกนก / คุณปุณณภา อินทรานุกูล / คุณอารียา /
คุณนงนุช อัสดงพงพนา / คุณพัสราวดี ศิริ / คุณนริศร ศรีรักษ์ / คุณploydomoto / คุณลักษณา เจริญเร็ว /
คุณกรกช ธัญวัฒนกุล

12/2/2015
คุณแจ่มจันทร์ นิสัยคาน / คุณวิณัฐตา จันทร์รอด / คุณพร / คุณณัชชาภัทร ธัญเกียรติ / คุณเอื้องพร กนกพรภักดิ์ /
คุณขนิษฐา บุญมีประเสริฐ

11/2/2015
คุณพัชรี นิลสวย / คุณจิดาภา สดสี / คุณรจนา วัลย์เปรียงเถาว์

10/2/2015
คุณกันยากร อบเชย / คุณสมศักดิ์ เป็งปิง / คุณไพลิน แก้วหิน / คุณณัฐชดา กัมเมอร์

9/2/2015
คุณปภพ แสงดาว / คุณนก / คุณปวีณา ศิริบรรจง / คุณสุวรรณี ลีลาสฤษดิ์วงศ์ / คุณกรกมล ถานามอญ /
คุณจันทรรัตน์ ตันติพันธาวัฒน / คุณชุติมา บูรณะจารุ / คุณรัศมิ์เกล้า สืบทรัพย์ / คุณสุพรรณนิภา บัวติ๊บ /
คุณวิชุอร สมขันตี / คุณวีระชัย พรหมขัติแก้ว

6/2/2015
คุณอานันตยา พลอยกระจ่าง / คุณเมทินี สุขคำ / คุณเสาวลักษณ์ ทรงกลด / คุณเด่นนภา จันทร์หล้า /
คุณรพีพรรณ ตรีพาลัย / คุณณภัทรษร ชินธกูล / คุณพัชรินทร์ คำวงศ์ / คุณสุพิชชาย์ เลิศคชสีห์ /
คุณพรพิมล สันทัดอนุวัตร

5/2/2015
คุณปิ่นปินัทธ์ ไกรนรา / คุณPicmee / คุณมัลลิกา ปรองดอง / คุณระวีวรรณ ยิ้มแย้ม / คุณจิดาภา สังข์ห้อ /
คุณปัทม์ สุระกุล

4/2/2015
คุณถิรนันท์ แก้วสุขศรี / คุณจุฑาธิป มณีโชติ / คุณพิชญ์สินี รัตนเกษร / คุณรัศมิ์เกล้า สืบทรัพย์ / คุณชลาธร เกตุงาม / คุณวีระชัย พรหมขัติแก้ว

3/2/2015
คุณภัสราภรณ์ เกตุงาม / คุณไพลิน ชัยโกศล / คุณนิธิมา ไทยเล็ก / คุณวรินทร์ธร วีรภัทร / คุณสลิลา เวชนันท์ /

2/2/2015
คุณดวงพร สมาฤกษ์ / คุณสุขุมาล ลี้นะวัฒนา / คุณสุธารส ลอยถาวร / คุณธัญลักษณ์ โอสุคนธ์ทิพย์ /
คุณธนิตา ปัญญาอมรวัฒน์ / คุณพิชาญ เสมสุขกรี / คุณกันต์ฌยาน์ จันทร์ฤาชัย / คุณเบญจพร เชื้อผึ้ง /
คุณนภัสวรรณ จันทร์คณา / คุณเมตตา หมัดเลาะ

30/1/2015
คุณขนิษฐา วงศ์หนัก / คุณเฟย

29/1/2015
คุณจิดาภา ทองคำ / คุณอรพินท์ ศรีมาลา / คุณอภิรดี ปานสมบัติ

รอบการสั่งซื้อ กำหนดวันเปิดรับสั่งซื้อ แจ้งโอนเงิน สินค้าถึงไทย สถานะ
Lot 111 10 - 16 มี.ค. 58
(โอนก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 16 มี.ค. 58
(แจ้งก่อน 23.59 น.)
5 เม.ย. 58 แจ้งล่วงหน้า
Lot 110

3 - 9 มี.ค. 58
(โอนก่อน 20.00 น.)

ภายในวันที่ 9 มี.ค. 58
(แจ้งก่อน 23.59 น.)

29 มี.ค. 58

แจ้งล่วงหน้า

LOT 109

1 ก.พ. - 2 มี.ค. 58
(ก่อน 20.00 น.)

ไม่เกินวันที่ 2 มี.ค. 58
(ก่อน 23.59 น.)

22 มี.ค. 58

เปิดรับ

Lot 108

20 - 26 ม.ค. 58
(ก่อน 20.00 น.)

ไม่เกินวันที่ 26 ม.ค.58
(ก่อน 23.59 น.)

15 ก.พ. 58

ส่งสินค้า
วันที่ 11,16-18 ก.พ. 58

Lot 107

13 - 19 ม.ค. 58
(ก่อน 20.00 น.)

ไม่เกินวันที่ 19 ม.ค.58
(ก่อน 23.59 น.)

8 ก.พ. 58

ส่งสินค้า
วันที่ 5,11-12 ก.พ. 58

 ลูกค้าต้องโอนเงินก่อน 20.00 น. ในวันปิดรอบ(จันทร์)

และต้องแจ้งโอนเงินก่อน 00.00 น.

หลังจากเวลาที่กำหนด ตัดเป็นรอบถัดไปนะคะ

รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
800.00 บาท

รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
680.00 บาท
รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
680.00 บาท

รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
600.00 บาท

วิธีเลือกเสื้อกันหนาวให้เหมาะกับอุณหภูมิ
31 ธ.ค. 2557
วิธีเลือกเสื้อกันหนาวให้เหมาะกับอุณหภูมิ วันนี้ส้มมีเคล็ดลับดี ๆ สำหรับวิธีการเตรียมตัวจัดกระเป๋ารับมือกับความหนาวได้ทุกระดับ และทุกรูปแบบมาฝากคุณๆ กัน รับประกันได้ว่า ไม่ต้องแบกตู้เสื้อผ้าไปแน่นอนค่ะ ก่อนอื่นเราต้องมาแบ่งการจัดกระเป๋าเป็น 3 ระดับตาม…
สัญลักษณ์การดูแลผ้า
11 ธ.ค. 2557
สัญลักษณ์การดูแลผ้า เสื้อผ้าแต่ละชุดผลิตมาจากใยผ้าต่างชนิดกัน การดูแลรักษาย่อมแตกต่างกันไปด้วย เวลาซื้อเสื้อผ้าชุดสวย ชุดเก่งตัวใหม่มา คุณๆเคยสังเกตุ “สัญลักษณ์ที่อยู่บนเสื้อผ้า” หรือ “ป้ายที่อยู่บนเสื้อผ้า” กันบ้างไหมคะ สัญลั…
โพสต์แล้วผอม เทคนิคดี ๆ ที่สาวๆ ห้ามพลาด
16 พ.ย. 2557
เทคนิคโพสต์ท่ายังไงให้ดูผอมกว่าตัวจริง 1. อย่าทิ้งแขนแนบลำตัว เห็นมั้ย แขนเบ้อเร่มเชียว ลองยกแขนออกข้างสักหน่อย แขนล่ำๆ ก็จะเพรียวลงแล้วสาว ๆ 2. ลืมท่านั่งตัวตรงไปเลย ต่อไปนี้เราจะนั่งเอียงๆ เบี่ยงตัวเล็กน้อย นอกจากจะผอมลงแล้วยังเซ็กซี่อีกตะหาก 3. อย…
เลือกวิธีออกกำลังกายให้เหมาะกับรูปร่าง
24 ต.ค. 2557
ก่อนจะเริ่มฟิตหุ่น สาวๆ ต้องเข้าใจก่อนว่ารูปร่างของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหน ถึงจะเริ่มพัฒนาได้อย่างถูกจุด ในกลุ่มคนลดน้ำหนักได้จัดแบ่งประเภทของรูปร่างของผู้หญิงตามรูปทรงไว้ 4 แบบคือ รูปร่างทรงนาฬิกาทราย แอปเปิ้ล ลูกแพร และ ทรงไม้บรรทัดถ้ารู้ตัวแล้วว่าเป็…
ถึงอ้วนก็สวยได้
24 ต.ค. 2557
✿ เลิกนอยด์กับรูปร่างได้แล้ว สาวอวบอ้วน ก็สามารถมาใส่เสื้อผ้าให้เก๋ไก๋ตามแฟชั่นได้ เพียงแค่คุณรู้จักเลือกให้เหมาะ รับรองสวยมั่นใจแน่นอนค่ะ!✿ เดี๋ยวนี้ เสื้อผ้าคนอ้วน ออกแบบมาสวย น่ารัก ดูดี ใช่เลย แถมช่วยสร้างความมั่นใจให้สาวรูปร่างอวบ กล้าที่จะลุกขึ…

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=

โปรแกรมคำนวนการแปลง เซนติเมตร เป็น นิ้ว

เซนติเมตร ที่ต้องการแปลง :

นิ้ว ที่ได้จากการแปลง :

รหัส 6628
850.00 บาท
699.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
580.00 บาท
รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
650.00 บาท
รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
640.00 บาท
รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
590.00 บาท
รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
670.00 บาท

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top