คุณลูกค้าที่สั่งซื้อ ชุดกี่เพ้าไซส์ใหญ่ ไม่ทัน

ทางร้านได้สั่งสต็อค ชุดกี่เพ้าไซส์ใหญ่ พร้อมส่ง เข้ามาแล้วนะคะ

สินค้าจะทยอยเข้ามาเรื่อย ๆ ทันใส่ในวันตรุษจีนแน่นอนค่ะ

คลิก ชุดกี่เพ้าไซส์ใหญ่ พร้อมส่ง

 

 

เสื้อผ้าคนอ้วน เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ เดรสไซส์ใหญ่ ชุดราตรีไซส์ใหญ่

เซ็กซี่ซีทรูไซส์ใหญ่ ชุดกี่เพ้าไซส์ใหญ่

เสื้อผ้าคนอวบ เสื้อผ้าคนอ้วนสไตล์เกาหลี เสื้อผ้าคนอ้วนราคาถูก

เสื้อผ้าคนอ้วนน่ารัก เดรสทำงานไซส์ใหญ่ ชุดนอนไซส์ใหญ่ ชุดว่ายน้ำไซส์ใหญ่ 

 

ไม่มีหน้าร้าน ขายเฉพาะ online อย่างเดียวจ้า
ซื้อ 10 ชิ้นขึ้นไป (ต่อ 1 ออเดอร์) ลด 50 บาทต่อชิ้น
ค่าจัดส่ง EMS 50 บาท ต่อครั้ง
จัดส่งในวันถัดไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์
กรุงเทพและปริมณฑล ระยะเวลาในการจัดส่งของไปรษณีย์ 1-2 วัน
ต่างจังหวัด ระยะเวลาในการจัดส่งของไปรษณีย์ 2-3 วัน


ช่องทางการสั่งซื้อนอกเหนือจากหยิบลงตะกร้าสินค้า

                   bigzommer           /bigzommer           bigzommer@gmail.com

เตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
   1. รหัสสินค้า       2. สี           3. ไซส์

Update รายชื่อจัดส่งประจำวันค่ะ

27/1/2015
คุณนุกูล พันธุรอด / คุณทิพย์สุดา ทรายคำ / คุณศิริวรรณ จันทวงศ์ / คุณไพลิน ประจักรจิตร /
คุณกัญจน์ณัฎฐ์ เกษไชโย / คุณสุขุมาล ลี้นะวัฒนา / คุณไพลิน ชัยโกศล / จ.ส.อ.หญิง นลินรัตน์ วิวัตร์กิตติกุล /
คุณจุรีรัตน์ แซ่ตั้ง

26/1/2015
คุณสุนิสา ปั้นมี / คุณมณฑิชา พลคำ / คุณpaweechisa / คุณจิรวดี มาศมหาศาล / คุณไอศิกา ส่งเสริม / คุณNopphawan / คุณน้ำเพชร หมดจด / คุณยุกตะนันท์ พลหงษ์ / คุณสุวิดา เอี่ยมประไพ /
คุณพิจิตรา ชำนาญณรงค์ศักดิ์ / คุณธนกร เพ็ญจันทร์ / คุณนภัสวรรณ เผ่าจำรูญ / คุณโศรยา กลางบน

22/1/2015
คุณปุณณภา เหรียญโมรา / คุณจันทรา / คุณเยาวลักษณ์ ทองนิล / คุณรัชนี ศรีสุทธี

21/1/2015
คุณมัทนา อำนวย / คุณชนิสรา แก้วดี / คุณธีรทรัพย์ ฤทธิ์ขจร / คุณสุกานดา ศรีไพร / คุณพริสรา ยี่รัญศิริ /
คุณกิตติยา สิทธิพล / คุณจันทร์สุดา ลักษณะ / คุณรัศมิ์เกล้า สืบทรัพย์ / จ.ส.อ.หญิง นลินรัตน์ วิวัตร์กิตติกุล /
คุณธิดารัตน์ ธงโบราณ / คุณณัฎฐพร ชื่นสมบัติ

20/1/2015
คุณธีรนาฎ เขียวมรกต / คุณเกศรินทร์ ศิริพนาคร / คุณมิคกี้เหมียว / คุณกิ่งกาญจน์ สุริยวงษ์ / คุณณัฐวราภรณ์ เสนทอง / คุณรัชนู จันทร์ปัญญา / คุณสร้อยลัดดา เดชนันท์ / คุณพัทธวรรณ / คุณนภวรรณ อ่อนงิ้ว

19/1/2015
คุณวิภา พรมขันธ์ / คุณวสุภัทร มานะนาวี / คุณเพ็ญพิชฌา คำศิริพจน์ / คุณกาญจนา ศรีทอง / คุณเจือทิพย์ บุตรเชื้อ / คุณณีรนุช อธิอุดมผล / คุณธนชพร สิทธิเวช / คุณThidarat Maha / คุณรัฐญา เตียวตระกูล / คุณแวววิไล มีศิริ / คุณkarnjanapri prongklet / คุณรัศมิ์เกล้า สืบทรัพย์ / คุณปาริชาติ ศรีกูลกิจ

16/1/2015
คุณสุภาวดี อ่อนอำไพ / คุณพรนภัส ขวัญนาง

15/1/2015
คุณนิสากร พละสาร / คุณเทียมฤทัย ภักดีคำ / คุณเจี๊ยบ / คุณรัตนา วรินทรเวช

14/1/2015
คุณณัฐวราภรณ์ เสนทอง / คุณอรอุมา สุทธิชาต / คุณพัชรินทร์ ธรรมถาวร / คุณพรนภัส ขวัญนาง

13/1/2015
คุณวิรัลฐิตา บุณยนันท์สิริ / คุณณัฐวลัญย์ พงษ์รัตนสุทัย / คุณประภาพร บัวแก้ว / คุณปภัชฌา เสมานิล /
คุณอมรรัตน์ มั่นคงดี / คุณรมณ อินทวงษ์

12/1/2015
คุณพรพิมล รัชธร / คุณษมาภรณ์ คงศรี / คุณสุวิมล เดชเวชประสิทธิ์ / คุณพจนารถ หาญตระกูล /
คุณArunothai Yenjit

9/1/2015
คุณบุณฑริกา โฮ่สกุล / คุณรพีพรรณ ตรีพาสัย / คุณสิริพร ธรรมสุวรรณ์ / คุณเอื้องพร กนกพรภักดิ์ /
คุณสุมณฑา อ่อนหวาน

8/1/2015
คุณนงนาถ ธรรมราช /คุณบุณฑริกา โฮ่สกุล / คุณกมลรัตน์ อ่อนเจริญ / คุณณัชชารีย์ ประหยัดรัตน์ / คุณมลสุดา บุญศิริ / คุณอารยา

7/1/2015
คุณพิชชา ดีมั่นคงวณิช / คุณกิ่งกาญจน์ โพธิ์งาม / คุณบุณฑริกา โฮ่สกุล / คุณปริณดาชญา นามไพร /
คุณสุรีพร บัวอ่อน

6/1/2015
คุณบุณฑริกา โฮ่สกุล / คุณจุฑารัตน์ คำทอน / คุณชมภูนุช เอื้อศิริศักดิ์ / คุณKanyawee

5/1/2015
คุณวรรณวิสา สุขสำราญ / คุณนภัสกร มุ่งประสิทธิชัย / คุณฐิตาภา ชัยชิตร / คุณRattana Joysengsuk /
คุณวิภาวี จุลไพบูลย์ / คุณณัฎฐชวัล บัวเผื่อน

3/1/2015
คุณศิวิมล ตระกูลธนกร / คุณอรพินท์ พรมมี / คุณลัดดาวรรณ ปรีชาโรจน์ / คุณสายสุณี เพชรมีศรี /
คุณจุฑามาศ แซ่เตียว / คุณจิราพร สิตบุศย์

รอบการสั่งซื้อ กำหนดวันเปิดรับสั่งซื้อ แจ้งโอนเงิน สินค้าถึงไทย สถานะ
Lot 109

24 ก.พ. - 2 มี.ค. 58
(ก่อน 20.00 น.)

ไม่เกินวันที่ 2 มี.ค. 58
(ก่อน 23.59 น.)

22 มี.ค. 58

แจ้งล่วงหน้า

Lot 108

20 - 26 ม.ค. 58
(ก่อน 20.00 น.)

ไม่เกินวันที่ 26 ม.ค.58
(ก่อน 23.59 น.)

15 ก.พ. 58

ปิดรับ

Lot 107

13 - 19 ม.ค. 58
(ก่อน 20.00 น.)

ไม่เกินวันที่ 19 ม.ค.58
(ก่อน 23.59 น.)

8 ก.พ. 58

ปิดรับ

Lot 106

6 - 12 ม.ค. 58
(ก่อน 20.00 น.)

ไม่เกินวันที่ 12 ม.ค.58
(ก่อน 23.59 น.)

1 ก.พ. 58

ปิดรับ

Lot 105

23 ธ.ค. 57 - 5 ม.ค. 58
(ก่อน 20.00 น.)

ไม่เกินวันที่ 5 ม.ค. 58
(ก่อน 23.59 น.)

25 ม.ค. 58

ส่งสินค้า
วันที่ 23-24 ม.ค. 58

Lot 104

16 - 22 ธ.ค. 57
(ก่อน 20.00 น.)

22 ธ.ค. 57
(ก่อน 23.59 น.)

11 ม.ค. 58

ส่งสินค้า
วันที่ 9 ม.ค. 58

Lot 103

9 - 15 ธ.ค. 57
(ก่อน 20.00 น.)

15 ธ.ค. 57
(ก่อน 23.59 น.)

4 ม.ค. 58

ส่งสินค้า
วันที่ 6-7 ม.ค. 58

 ลูกค้าต้องโอนเงินก่อน 20.00 น. ในวันปิดรอบ(จันทร์)

และต้องแจ้งโอนเงินก่อน 00.00 น.

หลังจากเวลาที่กำหนด ตัดเป็นรอบถัดไปนะคะ

รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
720.00 บาท

รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
600.00 บาท

วิธีเลือกเสื้อกันหนาวให้เหมาะกับอุณหภูมิ
31 ธ.ค. 2557
วิธีเลือกเสื้อกันหนาวให้เหมาะกับอุณหภูมิ วันนี้ส้มมีเคล็ดลับดี ๆ สำหรับวิธีการเตรียมตัวจัดกระเป๋ารับมือกับความหนาวได้ทุกระดับ และทุกรูปแบบมาฝากคุณๆ กัน รับประกันได้ว่า ไม่ต้องแบกตู้เสื้อผ้าไปแน่นอนค่ะ ก่อนอื่นเราต้องมาแบ่งการจัดกระเป๋าเป็น 3 ระดับตาม…
สัญลักษณ์การดูแลผ้า
11 ธ.ค. 2557
สัญลักษณ์การดูแลผ้า เสื้อผ้าแต่ละชุดผลิตมาจากใยผ้าต่างชนิดกัน การดูแลรักษาย่อมแตกต่างกันไปด้วย เวลาซื้อเสื้อผ้าชุดสวย ชุดเก่งตัวใหม่มา คุณๆเคยสังเกตุ “สัญลักษณ์ที่อยู่บนเสื้อผ้า” หรือ “ป้ายที่อยู่บนเสื้อผ้า” กันบ้างไหมคะ สัญลั…
โพสต์แล้วผอม เทคนิคดี ๆ ที่สาวๆ ห้ามพลาด
16 พ.ย. 2557
เทคนิคโพสต์ท่ายังไงให้ดูผอมกว่าตัวจริง 1. อย่าทิ้งแขนแนบลำตัว เห็นมั้ย แขนเบ้อเร่มเชียว ลองยกแขนออกข้างสักหน่อย แขนล่ำๆ ก็จะเพรียวลงแล้วสาว ๆ 2. ลืมท่านั่งตัวตรงไปเลย ต่อไปนี้เราจะนั่งเอียงๆ เบี่ยงตัวเล็กน้อย นอกจากจะผอมลงแล้วยังเซ็กซี่อีกตะหาก 3. อย…
เลือกวิธีออกกำลังกายให้เหมาะกับรูปร่าง
24 ต.ค. 2557
ก่อนจะเริ่มฟิตหุ่น สาวๆ ต้องเข้าใจก่อนว่ารูปร่างของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหน ถึงจะเริ่มพัฒนาได้อย่างถูกจุด ในกลุ่มคนลดน้ำหนักได้จัดแบ่งประเภทของรูปร่างของผู้หญิงตามรูปทรงไว้ 4 แบบคือ รูปร่างทรงนาฬิกาทราย แอปเปิ้ล ลูกแพร และ ทรงไม้บรรทัดถ้ารู้ตัวแล้วว่าเป็…
ถึงอ้วนก็สวยได้
24 ต.ค. 2557
✿ เลิกนอยด์กับรูปร่างได้แล้ว สาวอวบอ้วน ก็สามารถมาใส่เสื้อผ้าให้เก๋ไก๋ตามแฟชั่นได้ เพียงแค่คุณรู้จักเลือกให้เหมาะ รับรองสวยมั่นใจแน่นอนค่ะ!✿ เดี๋ยวนี้ เสื้อผ้าคนอ้วน ออกแบบมาสวย น่ารัก ดูดี ใช่เลย แถมช่วยสร้างความมั่นใจให้สาวรูปร่างอวบ กล้าที่จะลุกขึ…

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=

โปรแกรมคำนวนการแปลง เซนติเมตร เป็น นิ้ว

เซนติเมตร ที่ต้องการแปลง :

นิ้ว ที่ได้จากการแปลง :

รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
720.00 บาท

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top